Se opp! Mikrometeoritter, observasjoner og overvåkning

Norsk meteornettverk (NMN) inviterer til åpent møte lørdag 14. okt. med ma nytt om mikrometeoritter fra gjesteforsker ved UiO, Jon Larsen. Med foredrag og annet fra nettverket. Møtet er i UiOs eldste bygning Observatoriet, og avsluttes med omvisning i det historiske bygget.

Norsk meteornettverk (NMN).

Foredrag på programmet er:

  • Mikrometeoritter og jakten på stjernestøvet - Om objekter fra verdensrommet som lander på våre hustak. v/ Jon Larsen
  • Norsk meteornettverks nettsider - observasjoner og registreringer i 2017. v/ Steinar Midtskogen
  • Status for etableringen av et regionalt kameranettverkt for overvåking og registrering. v/Vegard L. Rekaa og Steinar Midtskogen
  • Norsk meteornettverk - Oppsummering status for tidligere saker
  • Omvisning i  Observatoriet. v/ Tor Einar Aslesen

Mer detaljer om foredragene på programmet og hvordan komme seg til og kart til Observatoriet (pdf).

Møtet er åpent for alle interesserte.

Publisert 10. okt. 2017 12:28 - Sist endret 12. okt. 2020 10:33