Nils Roar Sælthun

Bilde av Nils Roar Sælthun
English version of this page
Mobiltelefon +47 91859909
Rom 318
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 1 Geologibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1047 Blindern 0316 Oslo

Faglege interesser

 • Utvikling og bruk av hydrologiske modellar
 • Vassressursforvaltning, klimaendringar og vassressursar
 • Vasskrafthydrologi
 • Flaumar, estimering av dimensjonerande flaum
 • Miljøinformasjonssystem

Bakgrunn

2005-2013 Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, Institutt for geofag: Instituttleiar

1987-2005 Universitetet i Oslo, Institutt for geofysikk/Institutt for geofag. Professor II, hydrologi.

2002-2005 Norsk institutt for vannforskning: Forskningsdirektør, ferskvannsøkologi og teknologi

1999-2001 Norsk institutt for vannforskning: Forskningssjef, ferskvannsøkologi

1995-1999 Norsk institutt for vannforskning: Forskningsleiar, hydrologi/hydroinformatikk

1976-1995 NVE, Hydrologisk avdeling: Hydrolog, sjefsingeniør -   leiar for dataseksjonen, spesialrådgjevar.

1972-1975 Universitetet i Oslo, Institutt for geofysikk: Vitskapleg assistent

1971-1971 Det norske meteorologiske institutt, Nedbøravdelinga: Meteorolog (vikariat).

Cand. Real. 1972 Universitetet i Oslo, Institutt for geofysikk. Fagområde: Hydrologi og meteorologi.

Internationalt samarbeid

 • Vietnam National University: Etablering av masterprogram i geofarer.

International prosjekterfaring

EU, SADC, Mozambique, Tanzania, Lesotho, Zambia, Palestinske sjølvstyreområder, Vietnam, Ukraina, Dominikanske Republikk, Costa Rica, Nicaragua, Malawi

Emneord: Hydrologi, Hydrologiske modeller, Vannkraft, Vannressurser, Klimaendringer, Flom

Publikasjoner

 • Li, Hong; Gao, Hongkai; Zhou, Yanlai; Storteig, Ina Cecilie; Nie, Linmei & Sælthun, Nils Roar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Urban Flood Modeling of a Partially Separated and Combined Drainage System in the Grefsen Basin in Oslo, Norway. Journal of Water Management Modelling. ISSN 2292-6062. 30(C480). doi: 10.14796/JWMM.C480.
 • Li, Hong; Gao, Hongkai; Zhou, Yanlai; Storteig, Ina Cecilie; Nie, Linmei & Sælthun, Nils Roar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Urban flood modeling of a partially separated and combined drainage system in the Grefsen basin in Oslo, Norway. Journal of Water Management Modelling. ISSN 2292-6062. doi: 10.14796/JWMM.C480.
 • Barton, David Nicholas; Venter, Zander; Sælthun, Nils Roar; Furuseth, Ingvild Skumlien & Seifert-Dähnn, Isabel (2021). Brukerfinansiert klimaberedskap? En beregningsmodell for overvannsgebyr i Oslo. Vann. ISSN 0042-2592. 56(4), s. 341–358. Fulltekst i vitenarkiv
 • Li, Hong; Gao, Hongkai; Zhou, Yanlai; Xu, Chong-Yu; Ortega, Rengifo & Sælthun, Nils Roar (2020). Usage of SIMWE model to model urban overland flood: a case study in Oslo. Hydrology Research. ISSN 1998-9563. 51(2), s. 366–380. doi: 10.2166/nh.2020.068. Fulltekst i vitenarkiv
 • Xu, Hongliang; Xu, Chong-Yu; Sælthun, Nils Roar; Xu, Youpeng; Zhou, Bin & Chen, Hua (2015). Entropy theory based multi-criteria resampling of rain gauge networks for hydrological modelling - A case study of humid area in southern China. Journal of Hydrology. ISSN 0022-1694. 525, s. 138–151. doi: 10.1016/j.jhydrol.2015.03.034.
 • Xu, Hongliang; Xu, Chong-Yu; Sælthun, Nils Roar; Zhou, Bin & Xu, Youpeng (2015). Evaluation of reanalysis and satellite-based precipitation datasets in driving hydrological models in a humid region of Southern China. Stochastic environmental research and risk assessment (Print). ISSN 1436-3240. 29(8), s. 2003–2020. doi: 10.1007/s00477-014-1007-z.
 • Yuan, YB; Zhu, YQ; Zhou, Y; Sælthun, Nils Roar; Cui, W & Huang, JJ (2009). Rough set for quantitative analysis of characteristic information in metallogenic prediction. Kybernetes. ISSN 0368-492X. 38(10), s. 1801–1811. doi: 10.1108/03684920910994321.
 • Yuan, Yanbin; Zhou, Youa; Zhu, Yaqiong; Yuan, Xiaohui & Sælthun, Nils Roar (2007). Development of flood routing simulation system of digital Qingjiang based on integrated spatial information technology. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering. ISSN 0277-786X. 6795.
 • Sælthun, Nils Roar (2007). Impacts on water resources and hydropower production. I Moren-Abat, Marta; Quevauviller, Philippe; Feyen, Luc; Heiskanen, Anna-Stiina; Nooges, Peeter; Solheim, Anne Lyche & Lipiatou, Elisabeth (Red.), International Workshop Climate Change Impacts on the Water Cycle, Resources and Quality Research-Policy Interface Scientific and policy report. Office for Official Publications of the European Communities. ISSN 92-79-03314-X. s. 93–94.
 • Kaste, Øyvind; Wright, Richard; Barkved, Line; Bjerkeng, Birger; Engen-Skaugen, Torill & Magnusson, Jan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). Linked models to assess the impacts of climate change on nitrogen in a Norwegian river basin and fjord system. Science of the Total Environment. ISSN 0048-9697. 365(1-3), s. 200–222.
 • Heal, O.W.; Bayfield, N.; Callaghan, T.V.; Høye, T.T.; Järvinen, A. & Johansson, M. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2005). SCANNET: a Scandinavian-North European network of terrestrial field Bases. I Thompson, D.B.A.; Price, M.F. & Galbraith, C.A. (Red.), Mountains of northern Europe. Conservation, management, people and nature. Scottish Natural Heritage . ISSN 0114973199. s. 359–364.
 • Callaghan, T.V.; Johansson, M; Heal, O.W.; Sælthun, Nils Roar; Barkved, Line & Bayfield, N [Vis alle 27 forfattere av denne artikkelen] (2004). Environmental Changes in the North Atlantic Region: SCANNET as a collaborative approach for documenting, understanding and predicting changes. Ambio. ISSN 0044-7447. 13, s. 39–50.
 • Gottschalk, Lars; Krasovskaia, Irina & Sælthun, Nils Roar (2002). Economic risk of flooding: A case study for the Glomma River, Norway. I Bolgov, M.; Gottschalk, Lars; Krasovskaia, Irina & Moore, R.J. (Red.), Hydrological models for environmental management. NATO Science Series, Kluwer Academic Publishers.. s. 241–263.
 • Krasovskaia, Irina; Gottschalk, Lars; Sælthun, Nils Roar & Berg, Hallvard (2001). Perception of Risk of Flooding, Case of 1995 Flood in Norway. Hydrological Sciences Journal. ISSN 0262-6667. 46(6), s. 855–868.
 • Gottschalk, Lars; Beldring, Stein; Engeland, Kolbjørn; Motovilov, Yuri; Tallaksen, Lena & Sælthun, Nils Roar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2001). Regional/Macro-scale Hydrological modelling:- a Scandinavian experience. Hydrological Sciences Journal. ISSN 0262-6667. 46(6), s. 963–982.

Se alle arbeider i Cristin

 • Zhou, Yanlai; Ngongondo, Cosmo S Abdul & Sælthun, Nils Roar (2022). Editorial: Hydrological extremes in a changing environment: modeling and attribution analysis. Hydrology Research. ISSN 1998-9563. 53(7), s. III–V. doi: 10.2166/nh.2022.101.
 • Sælthun, Nils Roar (2010). Norway and the University of Oslo, Department of Geosciences.
 • Sælthun, Nils Roar (2010). Communicating Climate Change.
 • Sælthun, Nils Roar (2010). Hydrololgical modelling and forecasting in Norwegian hydropower systems.
 • Sælthun, Nils Roar (2007). Impacts/downscaling, abiotic systems.
 • Alfredsen, Knut; Finstad, Anders Gravbrøt; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Hvidsten, Nils Arne & Jensen, Arne Johan [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2007). Climate change effects on discharge, hydropower production, water temperature, ice conditions and their impact on Atlantic salmon in the regulated Orkla River in Norway.
 • Sælthun, Nils Roar (2007). Klimaendringar og vassdragsforvaltning.
 • Sælthun, Nils Roar (2007). Framtidas klima – behov for nye strategiar og tiltak?
 • Sælthun, Nils Roar (2006). Status snømodellering.
 • Sælthun, Nils Roar (2006). Impacts on water resources and hydropower production.
 • Sælthun, Nils Roar; Barkved, Line Johanne; Kaste, Øyvind & Engen-Skaugen, Torill (2005). The snow that fell last year - was it the last? Snow cover as an indicator of climate change.
 • Gottschalk, Lars; Beldring, Stein; Engeland, Kolbjørn; Tallaksen, Lena; Sælthun, Nils Roar & Motovilov, Yuri (2000). Macro-scale hydrological modelling - A Scandinavian experience.
 • Engeland, Kolbjørn; Gottschalk, Lars; Sælthun, Nils Roar & Tallaksen, Lena (2000). Distributed modelling using global parameter sets.
 • Sælthun, Nils Roar; Barton, David Nicholas & Venter, Zander Samuel (2021). REO: estimering av overflateavrenning fra urbane felt. Beregningsgrunnlag for et arealdifferensiert overvannsgebyr (revidert utgave). Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-4723-8.
 • Sælthun, Nils Roar & Lindholm, Oddvar (2000). Forurensningsproblemer i og fra tettsteder i forbindelse med flom. Norges Vassdrags- og Energidirektorat. ISSN 82-410-0428-1.
 • Sælthun, Nils Roar; Berg, Hallvard; Voksö, A.; Eggestad, Hans Olav; Gottschalk, Lars & Karasovskaia, I. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2000). Økonomisk risikoanalyse for flommer. NVE.
 • Krasovskaia, Irina; Gottschalk, Lars; Sælthun, Nils Roar & Berg, Hallvard (2000). Kampen mot vannet - risikovurderinger og handlingsvalg blant lokale beslutningstakere og publikum. Norges vassdrags- og energidirektorat.
 • Sælthun, Nils Roar (1999). Flommer, flomsikring og miljø - konflikt eller konsensus. Norges vassdrags- og energidirektorat. ISSN 82-410-0427-3.
 • Sælthun, Nils Roar & Lindholm, Oddvar (1999). Forurensningsproblemer i og fra tettsteder i forbindelse med flom. Norges vassdrags- og energidirektorat. ISSN 82-410-0428-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. des. 2013 21:17 - Sist endret 4. apr. 2022 10:09