Mastereksamener

Masterprogrammet i Geofag avsluttes med en mastereksamen, bestående av presentasjon og avsluttende eksamen.

Eksamenene blir fortløpende annonsert på denne siden.