Presentation: Sølvi Amland

Samvariasjon og høydegradienter for temperatur og nedbør i Norge. Kan sirkulasjons- eller værtypeklassifiseringer bidra til å forklare samvariasjoner og gradienter?

Masterprogramme:  Geosciences

 

External examiner: Thomas Skaugen, NVE

Internal examiner: John F. Burkhart

 

Supervisor(s): Kolbjørn Engeland, Department of Geosciences, Lena M. Tallaksen, Department of Geosciences and Jean-Marie Lepioufle, MET

 

Published June 6, 2014 1:54 PM - Last modified June 16, 2014 10:32 AM