Presentation: Andreas Arbakk Johansen

Vurdering av DHM kvalitet til ASTER GDEM for anvendelse innen geofarer

Masterprogramme:  Geosciences

 

External examiner: Rune Ødegård, Gjøvik University College

Internal examiner: Karianne Lilleøren

 

Supervisors: Chris Nuth (main supervisor) and Bernd Etzelmüller (co-supervisor), Department of Geosciences

Published June 2, 2015 12:28 PM - Last modified June 2, 2015 2:20 PM