Presentation: Ragnhild Christin Hansen

Utløsning av sørpeskred - En analyse av sørpeskredene i Manndalen 18.mai 2010 og Tuftadalen 21.mars 2011

Masterprogramme:  Geosciences

 

External examiner: Associate Professor Ivar Berthling, Department of Geography, NTNU

Internal examiner: Associate Professor Thomas V. Schuler

 

Supervisors: Dr Christian Jädicke, Norwegian Geotechnical Institute - NGI, Professor Jon Ove Hagen, Department of Geosciences, University of Oslo

 

Published June 16, 2016 11:03 AM - Last modified June 16, 2016 11:03 AM