Presentation: Kaja Johansen

På oppdrag for motivasjon og læring i geofag. Geofaglæreres forståelse av oppdrag og oppdragets funksjon i geofagundervisning.

Masterprogramme:  Geosciences

 

External examiner: Associate Professor Helga F. Kleiven, Department of Earth Science, University of Bergen

Internal examiner: Senior Lecturer Karianne Staalesen Lilleøren, Department of Geosciences

 

Supervisors: Associate Professor Mattias Lundmark, Department of Geosciences, Associate Professor Kari Beate Remmen, Department of Teacher Education and School Research - ILS, and Associate Professor Merethe Frøyland, Naturfagsenteret

Published Aug. 12, 2016 12:23 PM - Last modified Aug. 12, 2016 12:25 PM