Presentation: Simon Løvås

Måling og analyse av romlig lokal snøfordeling i høyfjellet med kinematisk differensiell GNSS

Masterprogramme:  Geosciences

 

External examiner: Dr Kjetil Melvold, Norwegian Water Resources and Energy Directorate - NVE

Internal examiner: Professor Jon Ove Hagen

 

Supervisors: Dr Kjersti Gisnås and Associate Porfessor Thomas V. Schuler, both from Department of Geosciences, University of Oslo

 

Published June 10, 2016 3:49 PM - Last modified June 16, 2016 11:01 AM