Master examination: Odin Olufsen Gundersen

Rekkevidden av steinsprang utenfor urfoten, og faktorer som påvirker dette - En geomorfologisk fare-sonekartlegging i Lærdalen og Luster

Masterprogramme: Geosciences

 

External examiner: Dr. Lars Harald Blikra, The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)

Internal examiner: Professor Bernd Etzelmüller

 

Supervisors:

  • Professor II Anders Solheim, Department of Geosciences, University of Oslo and the Norwegian Geotechnical Institute (NGI)
  • Head of Section Ulrik Domaas, the Norwegian Geotechnical Institute (NGI)
Published May 31, 2017 4:19 PM - Last modified May 31, 2017 5:45 PM