Master examination: Kari Enger Frogner

Analyse av risikoområder for flomskred i elvevifter ved hjelp av mønsterbasert landformsklassifikasjon

Masterprogramme: Geosciences


External examiner: Research Scientist Svein Olav Krøgli, Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

Internal examiner: Associate Professor Sebastian Westermann

 

Supervisors:

  • Professor Bernd Etzelmüller, Department of Geosciences, University of Oslo
  • Head Engineer Rengifo Ortega, The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)
Published June 4, 2018 5:44 PM - Last modified June 4, 2018 5:44 PM