Master examination: Kaspar Arnold Skjeggestad

Filtrering og Analyse av Kartverkets Tilgjengelighetsdatabase (FAKT)

Masterprogramme: Geosciences


External examiner: Associate Professor Håvard Tveite, The Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

Internal examiner: Senior Lecturer Karianne Staalesen Lilleøren

 

Supervisors:

Published June 11, 2018 12:06 PM - Last modified June 11, 2018 12:07 PM