Master examination: Marte Flaate Busengdal

Validering og testing av nye aktsomhetskart for snøskred i Norge (NAKSIN)

Masterprogramme: Geosciences


External examiner: Dr. Gaute Lappegaard, Statkraft

Internal examiner: Associate Professor Sebastian Westermann

 

Supervisor:

Published June 3, 2019 3:19 PM - Last modified June 3, 2019 3:19 PM