Master examination: Vemund Køber

Strukturgeologisk tolkning av Krokskogenlavaplatå ved bruk av grunnundersøkelser - Ringeriksbanen

Masterprogramme: Geosciences


External examiner: Researcher II Dr. Eivind Bastesen, NORCE

Internal examiner: Researcher Olivier Galland

 

Supervisors:

Published June 4, 2019 4:11 PM - Last modified Sep. 16, 2021 3:49 PM