Master examination: Eirik Grimsrud Olsen

Sammenheng mellom regionale hydrometeorologiske forhold og poretrykk mht. utløsning av løsmasseskred

Masterprogramme: Geosciences


External examiner: Søren Nykjær Boye, The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)

Internal examiner: Professor II Gijsbert D. Breedveld

 

Supervisor:

Published June 12, 2019 1:03 PM - Last modified June 12, 2019 1:03 PM