Master examination: Amanda Johansen Di Biagio

Numerisk modellering av erosjonsutløste kvikkleireskred

Master programme: Geosciences


External examiner: Chief Engineer Bjørn Kristoffer Dolva, Norwegian Public Roads Administration (Statens vegvesen)

Internal examiner: Researcher Anja Sundal

 

Supervisors:

Published June 1, 2020 4:42 PM - Last modified June 1, 2020 4:42 PM