Master examination: Ole Bjørn Forsgren Kanstad

Økt treffsikkerhet i lokale snøskredvarsler: Validering, testing og forbedring av det statistiske verktøyet 'StatPack'

Master programme: Geosciences


External examiner: Senior Scientist Ketil Isachsen, Division for Model and Climate Analysis, Norwegian Meteorological Institute

Internal examiner: Professor Emeritus Jon Ove Methlie Hagen

 

Supervisors:

Published June 16, 2020 5:45 PM - Last modified June 18, 2020 2:49 PM