Master examination: Eirik Storrud Røsvik

Estimering av Snøens Vannekvivalent i Nord-Amerika med Undersøkelse av Generaliseringsfeil med XGBoost og Random Forest.

Masterprogramme:  Geosciences

 

External examiner:

  • Dr Gaute Lappegard, Statkraft

Internal examiner:

  • Associate Professor Karsten Müller

Supervisors:

  • Professor Thomas Vikhamar Schuler, Department of Geosciences, University of Oslo
  • Researcher Simon Filhol, Department of Geosciences, University of Oslo

 

Published June 2, 2022 9:46 AM - Last modified Aug. 3, 2022 3:40 PM