Hvorfor klimaforskning? Inspirasjonsforedrag BSc studenter geofag

Velkommen til inspirasjonsforedrag for bachelorstudenter i geofag. Onsdag 23. januar vil Sara fortelle om hvorfor geofag er så uendelig spennende, litt om sin studiehverdagen på MetOs, og valget av nettopp geofag som studium.

Inspirasjonsforedrag for Bachelorstudenter i geofag

Tid: onsdag 23. januar fra kl. 16.15 - 17:00 (etterfulgt av mingling med pizzaservering i Mellomrommet, til ca 18:00)

Sted: Aud 1, Geologibygningen

Tittel: "Hvorfor klimaforskning?"

Foredragsholder: Sara Blichner, ph.d. student på MetOs (meteorologi og oseanografi)

Om foredraget: Sara kommer til å fortelle litt om hvorfor geofag er så uendelig spennende, litt om studiehverdagen på MetOs, om tilværelsen som stipendiat og hvorfor hun gikk fra matematikk til den kaotiske klimavitenskapen.

Målgruppe: Bachelorstudenter ved geofag, men masterstudenter er også invitert.

Dette er det første inspirasjonsforedraget i foredragsrekken i 2019. Vi planlegger å holde flere inspirasjonsforedrag (ca 2 per semester) for studenter ved Institutt for geofag. Et mål med foredragene er å formidle nytte og muligheter innen studiene. De skal inspirere og engasjere studenter i studieløpet og ikke minst gi motivasjon i bachelor-studiene.

Publisert 17. jan. 2019 16:36 - Sist endret 11. jan. 2021 16:04