RT1: Elektronstruktur

I RT1 utvikler vi nøyaktige elektronstrukturmodeller.

illustrasjon

Utviklingen av mer effektive og mer nøyaktige elektronstrukturmetoder hører til senterets kjerneaktivitet. Slike metoder spiller en sentral rolle i alle kvantekjemiske undersøkelser og er også viktige for de andre RTene ved senteret. Vi arbeider med tre klasser av elektronstrukturmodeller:

  • mangelegememetoder: nøyaktige, men kostbare
  • tetthetsfunksjonalteori: effektive, men mindre pålitelige
  • semi-empiriske metoder: billige, men med høy grad av parametrisering

Vårt hovedfokus er på aspekter som er relevante for komplekse systemer og på interaksjoner mellom felt og materie. Arbeidet, som har som mål å kunne studere systemer med tusenvis av atomer, gjøres innen rammen ulike programpakker: DALTON, MOLCAS, DIRAC, OPENRSP, LONDON, MRCHEM og RESPECT. 

Les mer om RT1 i prosjektbeskrivelsen til Hylleraasenteret (pdf).


Luca Frediani
Nestleder
UiT

Publisert 6. mars 2018 09:33 - Sist endret 15. apr. 2020 14:48