RT4: Ekstreme miljøer

I RT4 utforsker vi eksotisk kjemi i ultrasterke magnetfelt og høye trykk.

illstrasjon

På jorden er kjemien styrt av elektriske krefter mellom elektroner og kjerner, og magnetisme har liten betydning. Andre steder i universet er det annerledes. På mange hvite dverger er de magnetiske kreftene mellom partiklene like sterke som de elektriske kreftene. Et komplisert samspill mellom elektriske og magnetiske krefter gir da opphav til en eksotisk kjemi av ovale atomer som påvirker molekylenes struktur og reaktivitet på uventete måter. Kanskje mest overraskende er det at kjemisk binding påvirkes av magnetiske krefter og gir opphav til molekyler som ikke eksisterer på jorden. Lignende fenomener finnes kanskje også i krystallurenheter på jorden.

Ekstremt høye trykk påvirker kjemien på en lignende måte — atomer presses sammen og setter opp en komplisert elektronstruktur og utfordrer vår forståelse av kjemi og våre beregningsmetoder.

I RT4 utvikler og tilpasser vi kvantekjemiske elektronstrukturmetoder til molekyler i ekstreme miljøer karakterisert ved sterke felt og høye trykk. Vi studerer molekylers dynamikk i slike miljøer og bregner atomære og molekylære spektra av astrofysisk interesse.

Les mer om RT4 i prosjektbeskrivelsen til Hylleraassenteret (pdf).


portrettbildeTrygve Helgaker
Leder
UiO

portrettbildeKennet Ruud
Nestleder
UiT

Publisert 6. mars 2018 09:25 - Sist endret 15. apr. 2020 15:02