RT3: Spektroskopiske prosesser

I RT3 modellerer vi vekselvirkninger mellom komplekse systemer og elektromagnetiske felt over et bredt frekvensområde.

illustrasjon

Detektering av molekylers respons på elektromagnetisk stråling er et av våre viktigste verktøy til å forstå deres struktur og egenskaper. Stråling benyttes også til å indusere og kontrollere kjemiske reaksjoner. Komplekse omgivelser påvirker disse vekselvirkningene på en fundamental måte. I RT3 utvikles nye metoder til å beskrive slike avanserte spektroskopiske prosesser i komplekse molekylære systemer.

I RT3 videreutvikles OpenRSP- og WILSON-programmene for å identifisere sekundære strukturer av biomolekyler i deres naturlige miljø; vi utvikler metoder for å beskrive dynamikk over ulike tidsskalaer og videreutvikler LONDON-programmet for å studere virkningen av laserpulser i sterke magnetiske felt.

Les mer om RT3 i prosjektbeskrivelsen til Hylleraassenteret (pdf).


portrettbildeKenneth Ruud
Leder
UiO

Thomas Bondo Pedersen
Nestleder
UiT

Publisert 6. mars 2018 09:25 - Sist endret 15. apr. 2020 15:02