RT2: Multiskalamodellering

I RT2 utvikler vi verktøy for multiskalamodellering, ved å koble kvantemekaniske, atomære modeller med grovkornede, mesoskala modeller.

illustrasjon

Komplekse prosesser genererer responser som kan observeres over et bredt spektrum av størrelsesordner i tid og rom. Den initielle responsen i systemet skjer på et lokalt molekylært elektronisk nivå og må beskrives nøyaktig, mens den påfølgende globale prosessen typisk kan beskrives på et langt lavere detaljnivå. Multiskalamodellering gir en balansert beskrivelse av slike fenomener ved å benytte forskjellige approksimasjonsnivåer på ulike tids- og lengdeskalaer, som illustrert ved figuren over.

Les mer om RT2 i projsjektbeskrivelsen til Hylleraassenteret (pdf).


portrettbildeMichele Cascella
Leder
UiO

Bjørn Olav Bransdal
Nestleder
UiT

Publisert 6. mars 2018 09:30 - Sist endret 15. apr. 2020 15:04