RT6: Flerfasesystemer

I RT6 utvikler vi nye modelleringsprotokoller for å studere struktur og dynamikk av makromolekyler, samt deres vekselvirkninger med membraner og andre grensesnitt.

illustrasjon

Mange biologiske funksjoner er et resultat av komplekse samspill av prosesser i et tett nettverk av makromolekyler og bærer i seg nøkkelen til en bærekraftig energiteknologi. Langsomme globale biologiske prosesser initialiseres og styres av raske lokale biokjemiske prosesser som ligandbinding eller enzymatiske reaksjoner—for eksempel ved G-protein-koblet reseptorsignalkaskader.

For å modellere slike systemer og ekstrahere den informasjon som er relevant for eksperimenter må vi videreutvikle og tilpasse de verktøy som er utviklet i RT1-4. Et hovedmål er å gi en mer realistisk tre-dimensional beskrivelse av biologiske membraner.

Les mer om RT6 i prosjektbeskrivelsen til Hylleraassenteret (pdf).


Michele Cascella
Nestleder
UiT

Publisert 6. mars 2018 09:23 - Sist endret 15. apr. 2020 14:50