English version of this page

Effekter av polyploidisering ved adaptiv evolusjon hos gjær (PloidYeast)

DAPI, gjær

DAPI -farging av gjærceller. Foto av: David Peris

Forskningstema

Klimaendringer, habitatødeleggelser og annen antropogen aktivitet truer verdens matproduksjon og matsikkerhet. FN har lansert fire ulike strategier for å ivareta verdens matsikkerhet.

Prosjektmål

Målet i prosjektet PloidYeast, er å utvikle nye bioteknologiske verktøy og ressurser som vil kunne bidra til bedret matsikkerhet, bringe verdens matproduksjon i en mer bærekraftig retning og stimulere til sirkulære prosesser i matproduksjon. 

Prosjektutførelse

I PloidYeast vil vi jobbe med gjærsopp, en organisme som er i bruk verden over til produksjon av mat og drikke. vil ta i bruk et naturlig evolusjonært fenomen som forekommer blant mange gjærsopper og andre organismer, nemlig hybridisering. Gjennom hybridisering kan genomet til gjærsoppene kopieres opp og arvemateriale fra ulike arter kombineres. Dette gjør at gjærsoppen raskt kan tilegne seg nye egenskaper og tilpasse seg til nye forhold, for eksempel til vekstforholdene man finner i industrien. Gjennom ulike steg, er målet å introdusere nye egenskaper som kan bidra til økt matproduksjon og en mer effektiv sirkulær økonomi. Prosjektet er multi-disiplinært av natur og kombinerer mikrobiologi, molekylær biologi, bioteknologi, bioinformatikk og matematisk modellering for å bringe frem gjærsopper med ønskede egenskaper. Vi vil oppnå en bedret forståelse av hvordan vi mer målrettet kan forbedre og introdusere nye egenskaper hos gjærsoppene, relevant for å bidra til økt matproduksjon og matsikkerhet. 

Er det noen resultater så langt?

Vi har ingen resultater så langt, men vi vet fra tidligere forskning at det er mulig å frembringe nye egenskaper hos gjærsopp gjennom hybridisering. 

Finansiering

PloidYeast støttes av Forskningsradet stipend RCN 324253.

Publikasjoner

  1. Peris D, Belloch C, Lopandic K, Álvarez-Pérez JM, Querol A, Barrio E. 2012. The molecular characterization of new types of S. cerevisiae x S. kudriavzevii hybrid yeasts unveils a high genetic diversity. Yeast. 29:81-91.
  2. Peris D, Moriarty R, Alexander W et al. 2017. Hybridization and adaptive evolution of diverse Saccharomyces species for cellulosic biofuel production. Biotechnol Biofuels. 10:78
  3. Peris D, Alexander WG, Fisher K, Moriarty RV, Basuino MG, Ubbelohde EJ, Wrobel R, Hittinger CT. 2020. Synthetic hybrids of six yeast species. Nature Communications. 11:2085

      

Publisert 6. okt. 2021 15:22 - Sist endret 11. okt. 2021 10:20