Mer, men mindre farlig

Det kan være mer flått i områder med mye hjortedyr, men det trenger ikke å bety at det er flere tilfeller av Lyme borreliose! Økningen i antall flått skyldes flere faktorer enn bare hjortedyr viser en ny studie gjort av Atle Mysterud.

Foto: Colourbox

Resultater fra et nytt forskningsarbeid publisert i Nature Communications viser at andelen flått med Borrelia går ned i områder med mye hjortedyr (rådyr, hjort og elg). Samtidig øker det totale antallet flått. Dermed reduseres ikke risikoen for å få Borrelia-smitte så mye som man kunne håpe, og tette bestander av hjortedyr gir et visst netto bidrag til økningen i borreliose.

 

Flotte nyheter for hjortedyra

I Norge har man siden 1991 registrert alle tilfeller av borreliose i den såkalte MSIS-statistikken for rapporteringspliktige sykdommer. Samtidig er det samlet inn data på bestander av hjortedyr over hele Norge. Derfor har Norge et helt unikt tallmateriale for å se på hva som forklarer sykdomsutviklingen over tid, opplyser professor Atle Mysterud som har ledet arbeidet.

 

I tillegg har forskerne på prosjektet TickDeer, som representerer et samarbeid mellom Institutt for biovitenskap (UiO), veterinærinstituttet og NIBIO, sett på hvordan hjortedyr påvirker mengden flått og andelen flått med Borrelia.

 

Les hele artikkelen på titan.uio.no

 

Flått
Foto: Atle Mysterud

 

Resultatene fra TickDeer prosjektet er publisert i Nature Communications. Professor Atle Mysterud ved Institutt for biovitenskap (UiO) har ledet prosjektet:

Contrasting emergence of Lyme disease across ecosystems.

Emneord: EcoTick, borreliose, flått, borrelia Av Elina Melteig
Publisert 21. juli 2016 13:31