English version of this page

Disputas: Antonio Agostini

MSc Antonio Agostini ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Molecular genetic characterization of ovarian tumors

Antonio Agostini

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Ingrid Hedenfalk, Lund University
  • Professor Eirik Frengen, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis June Myklebust, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Uwe Klein

Veileder

  • PhD Francesca Micci, Oslo Universitetssykehus
  • Overingeniør Ioannis Panagopoulos, Oslo Universitetssykehus
  • Professor Fahri Saatcioglu, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Agostinis avhandling.
 

Publisert 14. juni 2018 13:22 - Sist endret 14. juni 2018 13:22