English version of this page

Disputas: Ingrid Kjos

MSc Ingrid Kjos ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Identification and characterization of novel roles of Rab proteins in autophagy and cell migration

Ingrid Kjos

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Anne J. Ridley, University of Bristol
  • Professor Jim Norman, Cancer Research UK Beatson Institute
  • Professor Norbert Roos, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kristian Gundersen

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Kjos avhandling.
 

Publisert 4. juni 2018 09:56 - Sist endret 4. juni 2018 09:56