English version of this page

Disputas: Ivan Myhre Winje

MSc Ivan Myhre Winje ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Myonuclear identification and epigenetics in skeletal muscle

Ivan Myhre Winje

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Carlo Reggiani, University of Padova

  • Professor II William Edward Louch, Universitetet i Oslo

  • Førsteamanuensis Marianne Fyhn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Oddmund Bakke

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Winjes avhandling.
 

Publisert 1. juni 2018 10:14 - Sist endret 1. juni 2018 10:14