English version of this page

Disputas: Olja Toljagić

MSc Olja Toljagić ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Macroevolution with a bite: Teeth evolution and diversification in ruminants

Olja Toljagić

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr Gene Hunt, National Museum of Natural History
  • Dr Fabien Condamine, CNRS
  • Førsteamanuensis Sanne Boessenkool, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Atle Mysterud

Veileder

  • Professor Thomas F Hansen
  • Førsteamanuensis Lee Hsiang Liow
  • Forsker Kjetil Lysne Voje
  • Professor Mikael Fortelius

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Toljagićs avhandling

Publisert 22. juni 2018 09:28 - Sist endret 22. juni 2018 09:28