English version of this page

Disputas: Raoul Wolf

MSc Raoul Wolf ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Dissolved Organic Matter and Ultraviolet Radiation in Freshwater Ecosystems: Interactive Effects on Zooplankton

Raoul Wolf

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Craig Williamson, Miami University
  • Associate senior lecturer Samuel Hylander, Linnæus University
  • Professor Stein Fredriksen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Stein Kaartvedt

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Wolfs avhandling.
 

Publisert 25. jan. 2018 10:05 - Sist endret 25. jan. 2018 10:15