Paulsen-gruppen

Gruppen til Berit Smestad Paulsen forsker på innhold og effekter av medisinplanter fra Mali og Sør-Afrika. I samarbeid med grupper fra Island og Kina ser de på bioaktive polysakkarider fra lav og mikroalger.