Krengel-gruppen

Gruppen til Ute Krengel bestemmer molekylstrukturene av proteiner ned til atomær oppløsning. Hovedfokuset er på proteiner av medisinsk interesse, og spesielt på protein-karbohydrat interaksjoner. 

Glyconor-relaterte prosjekter:

Bakterielle toksiner og adhesiner

  • Joël Heim, PhD-student

  •  

Les mer om gruppen Biologisk kjemi

Vi tilbyr også prosjektoppgaver under kursene KJM3010/ KJM3020/ KJM3030, ta kontakt for mer info.