Mykologigruppen

Vi forsker i soppøkologi, evolusjon og systematikk og gir undervisning i mykologi på ulike nivåer. Vi har en sterk tradisjon for feltbasert forskning her i Oslo. I dag kombinerer vi denne tradisjonen med ulike laboratoriebaserte tilnærminger, som for eksempel høy gjennomstrømming DNA-sekvensering.

Les mer om hva vi holder på med på våre engelske sider.

Publisert 13. apr. 2015 08:50 - Sist endret 21. aug. 2015 10:30