English version of this page

NFR-midler til forskertalentet Rebecca Holt

Rebecca E. Holt fra Institutt for biovitenskap er en av 21 unge forskertalenter, som Forskningsrådet støtter med midler til havbruk og marin forskning. 

Torsk under vann

Illustrasjonsfoto: John Werner, Unsplash.

Regjeringen investerer i marin forskning

Regjeringen investerer gjennom Forskningsrådet og gir 217 millioner kroner i støtte, fordelt på 21 nye forskningsprosjekter innen havbruk og marin forskning. Miljø og fiskehelse er viktige temaer.

 – Norge er i verdenstoppen innenfor fiskeri og havbruk, og for å være det i fremtiden også trenger vi forskning av høy kvalitet innenfor disse temaene. Prosjektene som får støtte nå vil gi oss kunnskap som vi trenger for å lykkes i fremtiden, og for å sikre bærekraftig vekst og utvikling innenfor havbruk og fiskeri, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Ungt forskertalent Rebecca Holt

Rebecca E. Holt er forsker ved CEES og Institutt for biovitenskap. Hun har fått 8 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet, under satsingsområdet "Havbruk og marin forskning". Tittel på forskningsprosjektet er; "Bruke fortiden (og nåtiden) til å forutsi effekten av endret matmiljø og temperatur på nordøstarktisk torsk i Barentshavet".

Synergiske effekter på arktisk torsk

Mange studier fokuserer på en enkelt driver innen globale klimaendringer, først og fremst temperatur, men tar ikke i betraktning bredere implikasjoner av miljøendringer på individ- og befolkningsnivå.

Rebeccas forskningsprosjekt skal utvikle og anvende en mangefasettert innovativ modelleringstilnærming, kombinert med omfattende høyoppløselige langtidsdata for å  evaluere de potensielle konsekvensene av endrede matmiljøer. Prosjektet vil se nærmere på tilgjengelighet og sammensetning av byttedyr, kosthold, og temperatur på det økonomisk og økologisk viktige nordøstarktisk torsk, Gadus morhua, i Barentshavet.

Forskningsprosjektet vil fokusere på den respiratoriske fysiologiske mekanismen, som kan fortelle hvordan temperatur- og matmiljøinduserte tilpasninger påvirker livshistorier og atferd hos torsken. Dette gjør det mulig å studere de synergistiske effektene av eksterne stressfaktorer på en av de mest økologisk og økonomisk viktige artene i Nord-Atlanteren, nordøstarktisk torsk.

Publisert 15. sep. 2022 14:41 - Sist endret 15. sep. 2022 14:58