English version of this page

Gregor Mendel, Kristine Bonnevie og Biologisk stasjon i Drøbak sommeren 2022: en middag på Kumlegaarden med litt kunnskap attåt

I år er det 200 år siden Gregor Mendel (1822–1884), den moderne genetikkens far, ble født. Arrangementet inkluderer foredrag om Mendel og hans bidrag til vitenskapen, genetikeren Kristine Bonnevie, moderne genetikk og genomikk med mer. Påmelding er nødvendig.

Malt portrett av Gregor Johann Mendel. (Etter tillatelse fra Old Brno Abbey of the Order of St. Augustine).

Portrett av Gregor Johann Mendel. (Gjengitt med tillatelse fra Old Brno Abbey of the Order of St. Augustine).

Bakgrunn

Den 20. juli i år er det 200 år siden Gregor Mendel (1822–1884), den moderne genetikkens far, ble født. Dette markeres over hele verden, ikke minst i Brno i Tsjekkia hvor Mendels kloster ligger. Charles Darwin (1809–1882) grunnla moderne biologi ved å presentere teorien om evolusjon ved det naturlige utvalg. Det var imidlertid Gregor Mendels teori om hvordan egenskaper arves fra forelder til avkom – det vil si genetikken – som ga oss forståelsen av hvordan Darwins evolusjonsteori kunne fungere i praksis. Darwin og Mendels lære er selve grunnsteinen i vår forståelse av alt livs evolusjon og felles opphav, og forankrer dermed mennesket som en del av naturen. Den nylig avdøde biologen E.O. Wilson framhevet at mye av hva vi mennesker gjør kan forstås ut i fra biologiske betraktninger. Wilson argumenterte for at vår evne til å verdsette kunst og kultur er en del av vår natur, selv om kunst og kultur ikke i seg selv er det. Dermed er Darwin og Mendels relevans ikke begrenset til naturvitenskapen. En feiring av Mendels vitenskapelige arbeid blir, som for Darwin, en hyllest av vitenskapen, filosofien, kulturen og menneskeheten.

Program

  • Foredrag om Mendel og genetikk: Kl. 17:00-18:45
  • Omvisning på Biologisk stasjon: Kl. 18:45-20:00
  • Middag med meny opp mot Drøbak på 1920-tallet: Kl. 20:00-23:00

Foredragene

  1. (5 min) Arne Klungland (Instituttleder ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i slo, som Biologisk stasjon i Drøbak hører inn under)
  2. (15 min) Nils Chr. Stenseth: Gregor Mendel, genetikken og biologien gjennom nesten 200 år
  3. (20 min) Fader Jan Emil Biernat: Vitenskap, kunst og religion innen den Augustinske katolske-orden (blir gitt på tysk men med norsk simultan-oversettelse)
  4. (15 min) Geir Hestmark: Biologisk stasjon i Drøbak og Kristine Bonnevie: første kvinne som ble professor i Norge
  5. (15 min) Helle Tessand Baalsrud: Moderne genetikk (og genomikk) og kartlegging av alt livs genomer
  6. (15 min) Dag Erik Undlien: Gregor Mendel og medisinsk genetikk
  7. (5 min) Einar Tenden: Fra kunnskapsnytelse til bordets nytelse

Påmelding

Bindende påmelding gjøres via epost til restaurantsjef@kumlegaarden.no; deltagerpris er kr. 998,-. Prisen inkluderer foredrag, omvisning på Biologisk stasjon i Drøbak og middag. Det er også inkludert aperitiff, én enhet drikke til forretten og to enheter til hovedretten. (Drikke ut over dette må betales i tillegg). Arrangementet holdes på norsk.

Mer informasjon

Se hele invitasjonen her (pdf-fil).

Arrangør

Nils Chr. Stenseth (CEES/UiO) & Einar Tenden (Kumlegaarden)
Publisert 23. juni 2022 10:46 - Sist endret 23. juni 2022 14:35