Kommende 5 dager

30 mai
Bildet kan inneholde: jeans, bukse, duppeditt, reflekskamera, tavle.
Tid og sted: 30. mai 2022 15:00, Digitalt

En god læringsprosess krever et godt samarbeid mellom underviser og student. De siste årene har studentenes medvirking blitt en viktig del av samarbeidet, men hvordan kan studentenes medvirking forstås og gi et godt grunnlag for læring?

31 mai

Shifting baselines in a wavering ocean: Insights from Neolithic fishbone remains

Bildet kan inneholde: tre, linje, materiell egenskap, gjøre, kunst.

På dette seminaret skal forskerne bak prosjektet Mangfold på Universitetet i Oslo presentere og drøfte funnene sine. 

Flere kommende arrangementer

Novel APC-targeted DNA vaccine based on an immunoglobulin heterodimer

Bentiske makroalger i Indre Oslofjord: en sammenligning fra fire stasjoner mellom 1993-94 og 2021

Photo of Professor Anders M. Dale

Welcome to the eighth and final Thon Award lectures.

Bentiske alger i Indre Oslofjord: En sammenligning av fire stasjoner i 1993/94 og 2021

The pro-inflammatory and cytotoxic effects of co-exposure to wear particles and diesel exhaust particles in cell models of the human airways