English version of this page

Prosedyre for håndtering av avfall, inkludert avfall fra laboratorier

Formål

Prosedyren skal sørge for korrekt behandling av avfall, inkludert laboratorieavfall.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder Institutt for biovitenskap. Prosedyren gjelder alle laboratorier ved instituttet.

Ansvar

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for alle avfallshåndteringsavtaler.

Instituttleder er ansvarlig for at denne prosedyre er oppdatert og gjøres tilgjengelig.

Alle ansatte og studenter har ansvar for å bidra til riktig håndtering av avfall.

Fremgangsmåte

For generell avfallshåndtering se Eiendomsavdelingens rutiner for avfallssortering.

Laboratorieavfall

Riskavfall

Avfallshåndtering etter arbeid på laboratorier skal fremgå i risikovurdering i den enkelte SOP.

Riskavfallsbeholder (gule, store plastbokser):

Dette kan kastes her:

  • Små, gule riskavfallsbokser for kanylespisser og andre skarpe gjenstander (eks. skalpellblader)
  • Pipettespisser, mikrorør, små mengder kjemikalierester, elektroforesegeler og annet avfall som har vært i kontakt med materiale i risikokategorien.
  • Avfall fra arbeid med biologiske faktorer (inkl. GMM, kulturer, agarskåler, medier); bakterier, sopp og virus. Eventuelt kan disse inaktiveres kjemisk eller ved autoklavering før det kastes i riskavfallsbeholder. Alt engangsutstyr som pipettespisser, mikrorør etc. som har vært i kontakt med biologiske faktorer.
  • Potensielt smittefarlig avfall (som f.eks. blod, serum og urin)
  • Tomme kjemikalieflasker/beholdere.

Det skal ikke tømmes noe avfall fra laboratoriearbeid i vasken.

Riskavfallsbeholderne hentes av renovatør og forbrennes på Klemetsrud.

Kanyler

  • Kanyler/sprøytespisser skal ikke "recappes", grunnet risiko for stikkskader

  • Kanyler kastes i egne små, gule riskavfallsbokser. Disse kastes i riskavfallsbeholder.

 

Avhending av riskavfallsbeholdere

Alle fulle og forseglede riskavfallsbeholdere plasseres i riskavfallsburet på rampa ved Georg Morgenstiernes (GM) hus.
Kode til låsen gis ved lokal opplæring.
Renovatør henter avfall en gang i uken.

 

 

Laboratorieglass og tomme kjemikaliebeholdere

Laboratorieglass har høyere smeltepunkt enn vanlig glass, og må derfor kastes i gule riskavfallsbeholdere.
Det samme gjelder tomme kjemikalieflasker/beholdere i glass.

Tomme gassbeholdere

Egen blå dunk for propan/butan/metan engangsbeholdere og vanlige aerosoler (spraybokser) finnes i bakgården på Kristine Bonnevies hus.
Dersom beholderen inneholder GIFTIG, ETSENDE eller OKSIDERENDE stoff skal den kastes som kjemikalieavfall: farlig avfall.

 

Kjemikalieavfall = farlig avfall

Se egen prosedyre

Annet avfall

Keramikk og porselen

Egen søppeldunk for keramikk og porselen ute i bakgården på Kristine Bonnevies hus. (se bilde under gass.

Isopor, trevirke og metall

Isopor, trevirke og metall kastes i egne containere nedenfor rampen ved GM-hus. 


 

 

Elektrisk avfall

Elektrisk avfall sorteres og plasseres på miljøstasjonen inne ved rampen på GM-hus.  IT-avdelingen tar imot brukt datautstyr.

 


 

 

Normalavfall

Alt annet avfall (plast, mat, restavfall, metall/glass) sorteres på sorteringsstasjoner plassert i fellesområder i KB-hus.

Er ikke disse tilstrekkelig finner man en egen container som kan presse søppel (komprimator) i bakgården på KB-hus. Komprimatoren til restavfall er merket med GRÅTT klistremerke.

Det finnes også store grønne dunker for plastavfall og glass/metall.

   

Papir/papp

Papiravfall samles opp i miljøesker på kontorene/laboratoriene. Disse kan tømmes i papircontainere som settes ut ved hovedheisene i hver etasje på torsdager. Papir/papp kan også kastes i egen komprimator i bakgården på KB-hus. Komprimatoren til papir/papp er merket med BRUNT klistremerke. 

Publisert 16. jan. 2015 13:31 - Sist endret 23. mars 2020 10:25