English version of this page

Lokalt arbeidsmiljøutvalg

Det lokale arbeidsmiljøutvalget, LAMU, har som mål å arbeide for et godt arbeids- og læringsmiljø ved Institutt for biovitenskap.

LAMU er et utvalg med lik andel representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I tillegg har studentene observatørplass med stemmerett i læringsmiljøsaker. Eiendomsavdelingen, driftsområde Nedre Blindern er representert med en observatørplass. HMS-koordinator er sekretær for utvalget.

Lenke til deg som ønsker å lese mer om arbeidsmiljøtvalg ved UiO

LAMU leder alternerer mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden hvert år.

Sammensetning LAMU-medlemmer 2021 - 2022 Vara
Arbeidsgiversiden Arne Klungland, instituttleder, leder av IBV-LAMU 2021 Melinka Alonso Butenko, nestleder IBV
 

Åshild Maria Eftevåg

kontorsjef, nestleder av IBV-LAMU 2021
Ann Elisabeth Mellbye, HR rådgiver IBV
Arbeidstakersiden Vegard Iversen, ledende verneombud,
leder av IBV-LAMU 2022
NN, Vara ledende verneombud
  Cathrine Fagernes, arbeidstaker representant, nestleder av IBV-LAMU 2022  
Studentrepresentant (observatør) Thea Madicken Eugenie Bildsten   
EA (observatør)

Mouhammad Alshbib, avdelingsleder EA driftsområde Nedre Blindern

Jan Erik Olsen, driftsleder EA-Nedre Blindern

BHT (observatør)

Knut Andresen, Yrkeshygeniker,BHT

 

Referent/sekretær Kathrine Schou, HMS-koordinator IBV Åshild Maria Eftevåg, kontorsjef IBV
Publisert 25. apr. 2014 13:59 - Sist endret 10. juni 2022 10:00