English version of this page

Styret ved Institutt for biovitenskap

Oversikt over representanter i styret ved Institutt for biovitenskap i inneværende periode 2021-2024.

Ledelse:

 • Instituttleder/styreleder: Arne Klungland

Fast vitenskapelig ansatte:

 • Representant 1:  Yngvild Vindenes
 • Representant 2:  Joël Durant
 • Vararepresentant 1: Sanne Boessenkool
 • Vararepresentant 2: Torbjørn Ergon

Ekstern representant:

 • Anders Goksøyr

Midlertidig vitenskapelig ansatte:

 • Representant 1: Ingeborg Nymoen
 • Representant 2: Nils-Jørgen Knudsen Da
 • Vararepresentant 1: Elise Holter Thompson
 • Vararepresentant 2: Jorrit Enserink

Teknisk administrativt ansatte:

 • Representant:  Cecilie Mathiesen
 • Vararepresentant 1: Cathrine Fagernes
 • Vararepresentant 2: Morten Skage

Studentrepresentanter:

 • Representant 1: Ali Telet (masterstudent). Valgt for 2022.
 • Representant 2: Thea Madicken Bildsten (bachelorstudent). Valgt for 2022.
 • Vararepresentant 1: Sandra Kristine Stølen Bryne (masterstudent). Valgt for 2022.
 • Vararepresentant 2: Ellen-Beate Tysvær (bachelorstudent). Valgt for 2022.
Publisert 14. feb. 2011 12:44 - Sist endret 27. apr. 2022 08:36