Biologi på nett

Målet med Biologi på nett er å etter- og videreutdanne lærere på 5. trinn til vg1 innen biologi og biologididaktikk for å styrke undervisningen av biologidelen i naturfaget. Hvis du ikke har fordypning i biologi eller du føler behovet for å friske opp biologikunnskapen så er dette kurset for deg.

Biologi på nett 1 og 2 er to separate nettkurs og etter fullføring av begge kursene kan man gå opp til en 10 studiepoengs eksamen hvis man har de nødvendige kvalifikasjonene.

Biologi på nett er lagt opp etter den nye læreplanen (NAT01-04) og nettkurset har til hensikt å gi en innføring i hvordan biologifaget inngår i denne læreplanen. Videre vil nettkurset tilby innføring i biologifaget og eksempler på hvordan noen av temaene kan undervises. Kurset er åpent for alle uavhengig om man er lærer eller ikke, men alle kursdeltagere vil følge det samme opplegget.

For å bestå kurset må man fullføre de ukentlige innleveringene og avkrysningstestene i tillegg til å gjøre hverandrevurderinger. De eneste faste tidspunktene å forholde seg til er innleveringsfristene torsdager kl 23:59 og tilhørende frist for hverandrevurderingene mandager kl 23:59. Ellers i kurset bestemmer man selv når man jobber med kursinnholdet på kurssidene.  

Kursene kan følges på to måter

Din påmelding til kursene vil bli behandlet så fort påmeldingsfristen har gått ut.

1) Uten eksamen

Kursdeltaker får poeng for riktige svar i «Test deg selv» og for innleveringer. For å få et kurs godkjent kreves minimum 90 % av poengene. Godkjent kurs gir kursbevis.

Biologi på nett 1 

Det er plass til 100 deltagere på kurset. 

Påmeldingsfrist: 16.08.2021 

Oppstart: 23.08.2021

Påmelding til Biologi på nett 1: stengt (for 2022 åpnes påmelding før sommeren)

Kurset vil foregå i tidsrommet 23.08. - 04.10 (uke 34-39).

Viktig! Se Materiell for utstyr du må skaffe i tillegg til pensumbok.

Påmeldingsskjema til Biologi på nett 2 kommer senere for deg som ikke ønsker å benytte det første skjemaet til å melde deg på begge kursene.

Biologi på nett 2

Det er plass til 100 deltagere på kurset. 

Påmeldingsfrist: 11.10.2021
Oppstart: 18.10.2021

Påmelding til Biologi på nett 2: stengt

Kurset vil foregå i tidsrommet 18.10. - 29.11 (uke 42-47).

Viktig! Se Materiell for utstyr du må skaffe i tillegg til pensumbok.

2) Med eksamen

Kursdeltaker som har gjennomført og fått godkjent kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i BIOS0100V Grunnleggende biologi i naturfag, 10 stp, ved UiO.  Vi tar forbehold om at det melder seg nok deltakere til at eksamen blir avholdt. For mer informasjon om BIOS0100V gå til emnesiden

Hvis du skal ta eksamen, må du:

  • Melde deg på emnet BIOS0100V.
  • Vise til bestått Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2 eller melde deg på det kurset / de kursene du mangler.  

Påmeldingsfrist: 16.08.2021
Eksamensavgift: kr 4000
Eksamensdato: 24 timer hjemmeeksamen med start kl 09:00 14. desember 2021

Materiell

  • Lærebok: Biologi for lærere, J. M. Grindeland, R. L. Staberg og C. Tandberg (2. utgave 2020), Gyldendal akademisk.
  • Digitalkamera (mobilkamera) til å dokumentere gjennomførte ukesoppdrag.
  • Stoffer og utstyr til å gjennomføre elevforsøkene i Biologi på nett 1: Utstyrsliste (pdf) og samme liste som Excel-fil 
  • Stoffer og utstyr til å gjennomføre elevforsøkene i Biologi på nett 2: Utstyrsliste til forsøk

Biologi på nett 1

Biologi på nett 1 tar for seg temaene celler, fysiologi, bioteknologi og helse. Gjennom innleveringsoppgavene vil kursdeltagerne selv få styrket sine skriftlige ferdigheter og øvelse i argumentasjon, men de vil også kunne bruke oppgavene i egen undervisning ved en seinere anledning. I løpet av de 6 ukene som er Biologi på nett 1 vil kursdeltagerne ha jobbet med den nye læreplanen, skrevet et essay, utført et forsøk med dets tilhørende risikovurdering, og gjennomført en elevaktiv økt. Evalueringen av innleveringene vil gjøres med hverandrevurdering hvor kursdeltagere skal gi tilbakemeldinger til andres besvarelser. Videre inngår det i kurset å sette seg inn i relevante deler av boka Biologi for lærere og lese oppgitte artikler til de ulike ukene.

Biologi på nett 2

Biologi på nett 2 tar for seg temaene karbons betydning (cellånding og fotosyntese), økologi, biologisk mangfold, og evolusjon. Til disse temaene er kjerneelementet Jorda og livet på jorda mest sentralt sammen med Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema. Demokrati og medborgerskap (tverrfaglig tema) kan trekkes inn i nesten alle ukene til både Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2 som understreker at biologi i naturfag har en viktig rolle i å forberede dagens elever til å ta del i samfunnet og at biologiprosjekter i stor grad kan kombineres med andre fag.

I løpet av Biologi på nett 2 vil kursdeltagerne jobbe med forsøksoppsett og utføre forsøk, de skal ut i felt, og de skal dykke ned i vanlige misoppfatninger elever kan ha. På lik linje med Biologi på nett 1 skal det gjennomføres vurderinger av andres besvarelser og lesing i Biologi for lærere samt oppgitte artikler.