Biologi på nett

Målet med Biologi på nett er å etter- og videreutdanne lærere på 5. trinn til vg1 innen biologi og biologididaktikk for å styrke undervisningen av biologidelen i naturfaget. Hvis du ikke har fordypning i biologi eller du føler behovet for å friske opp biologikunnskapen så er dette kurset for deg.

Biologi på nett 1 og 2 er to separate nettkurs og etter fullføring av begge kursene kan man gå opp til en 10 studiepoengs eksamen hvis man har de nødvendige kvalifikasjonene.

Biologi på nett er lagt opp etter den nye læreplanen (NAT01-04) og nettkurset har til hensikt å gi en innføring i hvordan biologifaget inngår i denne læreplanen. Videre vil nettkurset tilby innføring i biologifaget og eksempler på hvordan noen av temaene kan undervises. Kurset er åpent for alle uavhengig om man er lærer eller ikke, men alle kursdeltagere vil følge det samme opplegget.

For å bestå kurset må man fullføre de ukentlige innleveringene og avkrysningstestene i tillegg til å gjøre hverandrevurderinger. De eneste faste tidspunktene å forholde seg til er innleveringsfristene torsdager kl 23:59 og tilhørende frist for hverandrevurderingene mandager kl 23:59. Ellers i kurset bestemmer man selv når man jobber med kursinnholdet på kurssidene. Se Arbeidsmengde nederst på siden for mer informasjon om innhold i kurset. 

Kursene kan følges på to måter

Din påmelding til kursene vil bli behandlet så fort påmeldingsfristen har gått ut.

1) Uten eksamen

Kursdeltaker får poeng for riktige svar i «Test deg selv» og for innleveringer. For å få et kurs godkjent kreves minimum 90 % av poengene. Godkjent kurs gir kursbevis.

Biologi på nett 1 

Det er plass til 100 deltagere på kurset. 

Påmeldingsfrist: 15.08.2022 

Oppstart: 22.08.2022

Påmelding til Biologi på nett 1: påmeldingen er stengt.

Kurset vil foregå i tidsrommet 22.08. - 03.10 (uke 34-39).

Viktig! Se Materiell for utstyr du må skaffe i tillegg til pensumbok.

Påmeldingsskjema til Biologi på nett 2 kommer senere for deg som ikke ønsker å benytte det første skjemaet til å melde deg på begge kursene.

Biologi på nett 2

Det er plass til 100 deltagere på kurset. 

Påmeldingsfrist: 10.10.2022
Oppstart: 17.10.2022

Påmelding til Biologi på nett 2: https://nettskjema.no/a/bpn2-2022

Kurset vil foregå i tidsrommet 17.10. - 28.11 (uke 42-47).

Viktig! Se Materiell for utstyr du må skaffe i tillegg til pensumbok.

2) Med eksamen

Kursdeltaker som har gjennomført og fått godkjent kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i BIOS0100V Grunnleggende biologi i naturfag, 10 stp, ved UiO.  Vi tar forbehold om at det melder seg nok deltakere til at eksamen blir avholdt. For mer informasjon om BIOS0100V gå til emnesiden

Hvis du skal ta eksamen, må du:

  • Melde deg på emnet BIOS0100V.
  • Vise til bestått Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2 eller melde deg på det kurset / de kursene du mangler.  

Påmeldingsfrist: 15.08.2022
Eksamensavgift: kr 4000
Eksamensdato: 24 timer hjemmeeksamen 13. desember 2022 

Materiell

  • Lærebok: Biologi for lærere, J. M. Grindeland, R. L. Staberg og C. Tandberg (2. utgave 2020), Gyldendal akademisk.
  • Digitalkamera (mobilkamera) til å dokumentere gjennomførte ukesoppdrag.
  • Stoffer og utstyr til å gjennomføre elevforsøkene i Biologi på nett 1: Utstyrsliste til forsøk i uke 4 av kurset 
  • Stoffer og utstyr til å gjennomføre elevforsøkene i Biologi på nett 2: Utstyrsliste til forsøk i uke 2 av kurset

Biologi på nett 1

Biologi på nett 1 tar for seg temaene celler, fysiologi, bioteknologi og helse. Gjennom innleveringsoppgavene vil kursdeltagerne selv få styrket sine skriftlige ferdigheter og øvelse i argumentasjon, men de vil også kunne bruke oppgavene i egen undervisning ved en seinere anledning. I løpet av de 6 ukene som er Biologi på nett 1 vil kursdeltagerne ha jobbet med den nye læreplanen, skrevet et essay, utført et forsøk med dets tilhørende risikovurdering, og gjennomført en elevaktiv økt. Evalueringen av innleveringene vil gjøres med hverandrevurdering hvor kursdeltagere skal gi tilbakemeldinger til andres besvarelser. Videre inngår det i kurset å sette seg inn i relevante deler av boka Biologi for lærere og lese oppgitte artikler til de ulike ukene.

Biologi på nett 2

Biologi på nett 2 tar for seg temaene karbons betydning (cellånding og fotosyntese), økologi, biologisk mangfold, og evolusjon. Til disse temaene er kjerneelementet Jorda og livet på jorda mest sentralt sammen med Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema. Demokrati og medborgerskap (tverrfaglig tema) kan trekkes inn i nesten alle ukene til både Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2 som understreker at biologi i naturfag har en viktig rolle i å forberede dagens elever til å ta del i samfunnet og at biologiprosjekter i stor grad kan kombineres med andre fag.

I løpet av Biologi på nett 2 vil kursdeltagerne jobbe med forsøksoppsett og utføre forsøk, de skal ut i felt, og de skal dykke ned i vanlige misoppfatninger elever kan ha. På lik linje med Biologi på nett 1 skal det gjennomføres vurderinger av andres besvarelser og lesing i Biologi for lærere samt oppgitte artikler. 

Arbeidsmengde

Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2 er moduler som er knyttet til emnet BIOS0100V som etter bestått eksamen vil gi 10 studiepoeng. Mengden lesing og størrelsen på innleveringsoppgavene i kursene er derfor lagt opp ut ifra hvor mye tid det beregnes å bruke knyttet til 10 studiepoeng. Et kurs på 6 uker tilsvarer omtrent 15 timers arbeid per uke (inkludert lesing til eksamen) om man skal få stort utbytte av kurset. Vi opplyser om dette for å gi deg en innsikt i hvorfor ukene er fylt på den måten de er. Hvor mye du faktisk vil få ut av kursene vil selvfølgelig avhenge av dine forkunnskaper og hvor mye tid du planlegger å investere i disse kursene.

Kursene holdes i Canvas og åpnes noen dager før kursstart.

Til informasjon:

  • I Biologi på nett 1 settes det opp to valgfrie digitale økter mandag 29. august og fredag 16. september som vil foregå i zoom. Opplegget kjøres to ganger begge dagene og man kan velge om man vil være med fra klokken 15 til 16 eller klokken 16 til 17.  
  • I Biologi på nett 2 settes det opp to valgfrie digitale økter mandag 24. oktober og fredag 4. november som vil foregå i zoom. Opplegget kjøres to ganger begge dagene og man kan velge om man vil være med fra klokken 15 til 15:45 eller klokken 16 til 16:45.  
  • I Biologi på nett 1 i uke 6 (i slutten av september) handler innleveringen om gjennomføringen av en elevaktiv økt om pubertet, seksualitet, helse og livsstil. I Biologi på nett 2 handler innleveringen i uke 5 (midten av november) om gjennomføringen av en elevaktiv økt knyttet til evolusjon. Dette opplyses om slik at dere som har egne klasser, eller har mulighet til å låne en klasse, kan gjennomføre disse øktene på best mulig tidspunkt.