Odd Stokke Gabrielsen

Bilde av Odd Stokke Gabrielsen
English version of this page
Telefon +47 22857346
Mobiltelefon +47 41560130
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1032 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Fakultetsadministrasjonen

Faglige interesser

Jeg er særlig interessert i prosessene som henter ut informasjon kodet i DNA i en levende celle – med fokus på hvordan genavlesning kontrolleres via transkripsjonsfaktorer og epigenetikk. Livsvitenskap i det store bildet – som vitenskap i relasjon til samfunnsutfordringene –  er også av stor interesse.

Undervisning

Har for tiden undervisningsfri, men holder et intensivt kurs MBV4230/9230 “Eukaryotic transcription factors - structures, function, regulation”

Bakgrunn

Jeg er utdannet biokjemiker fra UiO (cand.mag. 1973, cand.real. 1977, stipendiat 77-83). Min veileder Tordis Øyen initierte min interesse for DNA og genavlesning (transkripsjon), som ble kraftig stimulert av André Sentenac under mitt første år i Paris (1984, ved SBCH, CEA-Saclay, Paris). Her begynte et langvarig forhold til  transkripsjonsfaktorer, kontrollproteiner som dirigerer hvilke gener som er skrudd PÅ eller AV. Etter et kort biotekeventyr med parathyroid hormon (PTH) og et nordisk stipend, ble det to nye år i Paris (1990 – 1991 ved Laboratoire d´Ingéniérie des Protéines, Centre d´Etudes Nucleaires de Saclay). Her startet jeg studiene av transkripsjonsfaktoren c-Myb, som fulgte med hjem da jeg fikk stillingen som 1.amanuensis ved Biokjemisk institutt, UiO, fra jan 1992 (professor fra mai 1993). Siden den tid har forskningen dreiet seg om transkripsjon - hvordan gener avleses – med c-Myb som favoritt,  en sentral regulator av genprogrammene som styrer utviklingen blodceller og som ved endret form eller nivå kan bidra til leukemi. Innen dette spesialfeltet har vi levert en rekke bidrag gjennom årene (i tidsskrift som Science, EMBO J, Blood, Oncogene, Nucleic Acids Res, J Biol Chem), godt hjulpet av 11 ferdige Dr.grads-kandidater og 30 Masterstudenter, så vel som av samarbeidende forskere fra syv land.

Priser

Innvalgt medlem i Det Norske Vitenskaps-Akademi.

Verv

 • Medlem av Fenstadutvalget som utredet “Strategier for universitetets forskning innen bioteknologi og molekylærbiologi” 1999-2000.
 • Leder for det tverrfakultære organet EMBIO – styringsgruppe for molekylærbiologi, bioteknologi og bioinformatikk ved UiO (2002-2008).
 • Ledet gruppen av forskningsdekanene ved UiO som en del av UiOs “Prosess faglig prioritering” som ledet frem til etablering av syv tverrfakultære satsingsområder (2007-2008).
 • Arbeidende styreleder  (60%) for den strategiske tverrfakultære Life Science satsingen ved UiO, MLSUiO  “Molecular Life Sciences UiO” (2009 - ). Innebærer bl.a. overordnet linjeansvar for Bioteknologisenteret i Oslo (www.biotek.uio.no) og Norsk senter for molekylærmedisin (www.ncmm.uio.no).
 • Leder nå arbeidsgruppen ved UiO som samarbeider med Kunnskaps-departementet om den pågående KS1 prosessen knyttet til et nytt forskningssenter for life science ved UiO (2009-).
 • Leder for den sentrale AVIT-utvalget ved UiO som gir råd om prioritering av avansert vitenskapelig utstyr (2006-).
 • Medlem av forskningskomiteen ved UiO.
 • Medlem av forskningskomiteen ved Oslo universitetssykehus (OUS).
 • Styremedlem i CAS – Centre for advanced study (www.cas.uio.no)
 • Styremedlem i VISTA –  Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoils grunnforskningprogram (www.vista.no).

Samarbeid

 • Har pågående forskningssamarbeid med forskere i Moskva, Minneapolis og Queensland Australia.
 • Prosjektleder av det FUGE-finansierte konsortiet “Nuclear program in health and disease - transcriptome approach to mechanisms” sammen med prof. Collas, Myklebost, og Saatcioglu (2004-2009), og oppfølgingsprogrammet ”NucPro: Epigenetics of nuclear programs - from genome-wide landscapes to individual factor mechanisms” (2007-2011)
 • Partner i det satsingsområdet GREC (Gene regulation and epigenetics) utpekt av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.
Emneord: Livsvitenskap - life science
Publisert 6. jan. 2011 11:14 - Sist endret 28. sep. 2021 14:40

Forskergrupper