Forskningsbilder

 • 15. sep. 2014

  Store muskelfibre (under) har flere kjerner enn små muskelfibre (over).

 • 15. sep. 2014

  Mikroskopibilder som viser et tverrsnitt av normale musklelceller (til venstre) og muskler behandlet med anabole steroider (til høyre). Cellene som har vært behandlet med steroider er mer enn dobbelt så store.

 • 15. sep. 2014

  Muskelceller er lange og sylindriske og har kjernene plassert på overflaten av fiberen.

 • 15. sep. 2014

  Foto av muskelfibre (blå) med cellekjerner (grønn). 

 • 15. sep. 2014

  Muskelstørrelse under belastningstrening med og uten tidligere steroidebruk. Muskler som hadde blitt behandlet med steroider 13 uker tidligere (rødt) vokser signifikant raskere enn de som ikke har blitt behandlet med steroider (blått).