Pressebilder

Nedenfor ser du bilder av forskerne som har vært involvert i Journal of Physiology-studien. Alle forskerne er tilsatt ved Universitetet i Oslo. Forsker Jo C. Bruusgaard har i tillegg tilknytning til Atlantis medisinske høgskole. 

 • 15. sep. 2014

  Stipendiat Einar Eftestøl ved Institutt for biovitenskap (Universitetet i Oslo). 

 • 15. sep. 2014

  Einar Eftestøl (t.v.), Jo C. Bruusgaard, Ingrid M. Egner og Kristian Gundersen.

 • 15. sep. 2014

  Einar Eftestøl (t.v.), Jo C. Bruusgaard, Ingrid M. Egner og Kristian Gundersen.

 • 15. sep. 2014

  Stipendiat Ingrid M. Egner ved Institutt for biovitenskap (Universitetet i Oslo). 

 • 15. sep. 2014

  Forsker Jo C. Bruusgaard ved Institutt for biovitenskap (Universitetet i Oslo) og Atlantis medisinske høgskole (AMH).

 • 15. sep. 2014

  Professor i fysiologi Kristian Gundersen ved Institutt for biovitenskap (Universitetet i Oslo).