Biene lager ikke bare honning

Været blir finere, blomstene begynner å vokse, og plutselig er himmelen fylt med en variasjon av mange ulike insekter. Ut fra denne flokken skal vi trekke frem en viktig art, nemlig honningbiene. Selv med en levetid på kun 4-5 uker (med unntak av dronningen), klarer disse honningbiene og gi oss så mye. Blant annet mye av variasjonen vi har i både frukt, bær, nøtter etc. Disse produktene kan vi videre benytte oss av året rundt og blir ofte tatt for gitt. Men jobben bak dette er noe som kanskje flere burde tenke på, og dette fremmer spørsmålet, er virkelig bier så viktige?

Bøker om bier.

Kunnskap om bier på 1-2-3!

Verdens viktigste sommerjobb

Biene er flittige arbeidere som pollinerer mange ulike planter og blomster. Selv i biesamfunnet finnes det også ulike arbeidsroller. Her har du både arbeidsoppgaver som enten pollen- eller nektarsamlere, passing av dronning, mating av larvene osv. Skulle vi selv pollinert samme antall planter og blomster som biene gjør, hadde dette tatt mye lengre tid. En bie kan pollinere flere hundre blomster på en dag, og er dyktig i jobben sin. Det gir jo veldig mening å beholde en spesialist i sitt felt, fremfor å ansette ”amatører”. Det er kanskje vanskelig å se for seg matbutikken uten produktene biene lager, eller se for seg fredagstacoen uten grønnsaker. Men dette er en mulig fremtid. Hvis biene ikke blir tatt vare på vil vi se en drastisk minskning av råvarer vi i dag tar for gitt. Produkter som mango, banan, citrus, kaffe etc. vil ikke være å se i butikkene. Grunner som dette burde få oss til å åpne øynene og se hvilken jobb biene gjør. Og heldigvis er det mange som er klare over dette og hjelper til mot en lysere fremtid.

Norges Birøkterlag: Bienes skytsengler

Hos Norges Birøkterlag, hvor jeg har praksisen min, er de opptatt av å sikre bienes og birøkternes fremtid. Gjennom miljøforandringer som global oppvarming, utkonkurrering, sykdom og andre problemer er biene rammet nokså hardt. Gjennom godt arbeid, kommunikasjon og erfarne fagfolk, gjør Norges Birøkterlag det litt lettere å være en bie. Mine arbeidsoppgaver vil være alt fra sosiale medier og feltarbeid, til lab og designe studier. Dette er noe som gjør arbeidspraksisen spennende, å virkelig få se hvordan den varierte arbeidsdagen til en biolog kan være. Selv med SARS Covid-19 og kalde tider, er det mye å få gjort. I lab skal vi undersøke den kjente midden Varroa Destructor som er et stort problem for både bier og birøktere. Denne midden svekker biene og kan føre til at hele kolonier dør. Spennende er det også at vi kan forske på samfunnsrelevante temaer!

Norges Birøkterlag og Honning centralen logo.
Her på Kløfta, 30 min utenfor Oslo, holder Norges Birøkterlag samt Honningcentralen til.

Mange vil kanskje tenke at en ubetalt arbeidspraksis ikke var noe man burde bruke tiden på, men der er jeg uenig. Jeg liker å se på det som en byttehandel; man bytter arbeidskraft mot erfaring og kunnskap. Jeg tror interessen for å gjøre en god jobb vil være stor for en ubetalt praksisplass man selv har valgt. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å komme i gang med de ulike prosjektene vi har startet på, å være med og bidra til å skape et bedre sted for biene å leve.

Av Sandra Bryne
Publisert 15. mars 2021 10:34 - Sist endret 15. mars 2021 10:34
Biopraksis

Biopraksis

Denne bloggen er skrevet av biovitenskapsstudenter i praksisopphold, som tilbys som en del av emnet "BIOS3050 - Arbeidspraksis i biovitenskap" ved Institutt for biovitenskap.