Norwegian version of this page

Undervisning

PSY underviser i følgende emner (se også her).

Vår

  • IN3230/IN4321: Formell modellering og analyse av kommuniserende systeme
  • INF5110  Kompilatorteknikk

Høst

  • IN2010 (INF2020)  sammen med PSE)
  • IN5440 (IN9449): statisk analyse (hvert annet år)
  • [Spesifikasjon of verifikasjon av parallele systemer (hvert annet år)]
  • IN5170/IN9170  - Modeller av parallelitet
  •  INF5140/INF9140 - Omskrivingslogikk

Hvert semester

Published Oct. 10, 2013 3:37 PM - Last modified Jan. 22, 2019 3:26 PM