Undervisning

PMA underviser i følgende emner:

Vår

 • INF2140
 • INF3230/INF4231 - Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer
 • INF5140/INF9140 - Spesifikation og verifikasjon av parallele systemer. Vår '09, '11, '13, 15, ..
 • INF5906/INF9906 - Statisk analyse. Vår '08, '10, '12, 14, 16,....
 • INF5110 - Kompilatorteknikk

Høst

 • INF2220 (sammen med PSE)
 • INF3110 (sammen med PSE)
 • INF4140/INF9145 -  Modeller av parallelitet. høst '11, '13, ..
 • INF5130/INF9130 - Omskrivingslogikk  ('09, '11, '13, 15,..)
 • INF5906/INF9906 statisk analyse, høst '17

Hvert semester

 • INF5160 (Seminar formelle metoder)
Published Oct. 10, 2013 3:37 PM - Last modified Aug. 15, 2017 7:59 AM