English version of this page

Pålitelige systemer (PSY)

(For oppdatert informasjon se siden på engelsk.)

Forskningsgruppen arbeider med følgende tema:

  • åpne distribuerte systemer
  • trådløse nettverk, inklusive sensor nettverk
  • objektorienterte og funksjonelle språk
  • språk for spesifikasjon og modellering
  • spesifikasjon, modellering, forfining og verifikasjon
  • sikkerhet og sårbarhet
  • logikk og automatisk bevissøk

Gruppen var initiert av professor Ole-Johan Dahl
   

Gruppen tok initiativet til og var vert for tildeling av æresdoktor til Donald Knuth, 2002.

 

Publisert 9. nov. 2010 09:27 - Sist endret 8. apr. 2021 18:38

Kontakt

Gruppeleder Einar Broch Johnsen

Deltakere

Se alle deltakere