English version of this page

ABRI

Advanced Belief Reasoning in Intelligence

Om prosjektet

ABRI-prosjektet ved UiO er organisert i samarbeid med US Army Research Labs for å utvikle løsninger for etteretningsanalyse basert på subjektiv logikk.

Mål

ABRI tar sikte på å undersøke teori og å utvikle programvareverktøy for etterretningsanalyse som utnytter subjektiv logikks evne til å håndtere uvisse oppfatninger. Et typisk aspekt ved etteretningsanalyse er at det brukes i situasjoner med betydelig grad av uvisshet og manglende kunnskap. Subjektive logikk kan eksplisitt håndtere uvisshet, noe som gjør det mulig å skape mer realistiske modeller som fører til mer informative konklusjoner enn det som ellers er mulig med tradisjonelle Bayesiske metoder.

Resultater

ABRI-prosjektet fokuserer på å utvikle og utvide det teoretiske grunnlaget i subjektiv logikk for håndtering av uvisshet i kunstig intelligence, samt på å bruke dette til å implementere og validere praktiske verktøy for etterretningsanalyse.

Bakgrunn

Subjektiv logikk ble først beskrevet av Jøsang i 1997 som et matematisk rammeverk for modellering av tillit. Senere er subjektiv logikk anvendt av forskning og industri innenfor en rekke felt, for eksempel naturlig-språkanalyse, sensornettverk, multikriterie-beslutningsprosesser, informasjonssikkerhet, semantisk vev, og kunstig intelligens, bare for å nevne noen. Resonnering med subjektiv logikk viser seg å være meget anvendelig for modellering og analyse av virkelige situasjoner som karakteriseres av uvisshet og/eller ufullstendige opplysninger, så vel som av motstridende indisier. Subjektiv logikk har et rikt sett med operatorer for å kombinere argumenter, og kan brukes til å modellere, klassifisere og analysere situasjoner med uvisshet slik som i Bayesiske nettverk og tillitsnettverk.

Finansiering

ABRI finansieres av US Army Research Labs fra 2014 til 2015.

Samarbeid

I tillegg til partnerne UiO og US Army Research Labs, er Universitetet i Padova også involvert i ABRI. Dr. Francesco Sambo fra Universitetet i Padova var gjesteforsker ved UiO i oktober 2014.

Publisert 7. okt. 2014 15:51 - Sist endret 5. nov. 2021 08:47