Audun Jøsang

Professor
Bilde av Audun Jøsang
English version of this page
Telefon 22845524
Mobiltelefon 98431433
Rom 9164
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Ole-Johan Dahls hus 0373 Oslo Gaustadalléen 23b
Postadresse Postboks 1080 Blindern IfI Universitetet i Oslo 0316 Oslo

Forskning

 • Informasjonssikkerhet. Alle aspekter innen informasjonssikkerhet, og spesielt:
  • Cybersikkerhet. Vår digitale økonomi bygger på forretningsprosesser tilkoblet Internett. Dermed er det nødvendig med robust cybersikkerhet på alle plan, fra sikkerhet i microprosessorer og operativsystemer, til applikasjonssikkerhet og sikkerhet i mobilnett. Samfunnets globale eksponering mot sikkerhetstrusler gjennom Internett må kompenseres med cybersikkerhet.
  • Identitet og aksesshåndtering. Mange av dagens løsninger er designet primært utifra hensyn til tjenestetilbydere. Mer brukersentriske løsninger trengs får å gi brukervennlig og bedre skalerbarhet for brukere.
  • Nettverkssikkerhet. Teknologier som skal støtte nettverkssikkerhet må inkludere det menneskelige aspekt og driftsomgivelsene for å kunne gi praktisk sikkerhet, ikke bare teoretisk sikkerhet.
  • Sikkerhetsbrukervennlighet. Det er ofte slik at mennesker er det svakeste ledd for sikker bruk og drift av nettverk og systemer. Forskning i sikkerhetsbrukervennlighet er viktig for å kunne redusere sårbarheter relatert til den menneskelige faktor.
 • Resonnering og etteretningsanalyse med uvisshet. Spesielle teknologier:
  • Subjektiv logikk er en generell probabilistisk logikk som er svært godt egned til modellering og analyse av situasjoner karakterisert av delvis uvisshet, inkonsistente oppfatninger, og manglende informasjon.
  • Bayesiske nett benyttes for å modellere sitasjoner som kan beskrives med betinget sannsynlighet om tilstander og hendelser.

Undervisning

INF3510
ITLED4230
UNIK4250
UNIK4270

Det er et problem når it-studieprogrammer ikke har obligatorisk informasjonssikkerhet fordi det skaper it-eksperter uten sikkerhetskompetanse, som dermed vil bidra til å bygge en sårbar nasjonal it-infrastruktur. Universiteter uten obligatorisk sikkerhet på programmet bidrar altså til å skape sårbarheter i vår nasjonale it-infrastruktur, og er dermed en del av problemet. De haster med å gjøre universitetene til en del av løsningen for god cybersikekrhet.

Studentprosjekter i informasjonssikkerhet

Studenter som er interessert i temaer innen informasjonssikkerhet er velkommen til å diskutere et mulig prosjekt.

Bakgrunn

Prof. Audun Jøsang ble ansatt på Universitetet i Oslo i 2008. Før dette var han Associate Professor ved QUT (Queensland University of Technology) i Australia, forskningsleder for Sikkerhet ved DSTC i Australia, jobbet i telekom industrien for Alcatel i Belgia og for Telenor i Norge. Han var også Førsteamanuensis ved NTNU. Han har en Mastergrad i Informasjonssikkerhet fra Royal Holloway College, University of London, og en PhD fra NTNU. Han er CISSP og CISM med bred ekspertise og erfaring innen informasjonssikkerhet.

Personlig hjemmeside

http://folk.uio.no/josang/

Inneholder publikasjoner, foredrag, demonstrasjoner osv.

Publisert 10. mars 2011 08:05 - Sist endret 15. mai 2017 13:56