Digital Design@UiO (avsluttet)

DIgital Design var et strategisk forskningsinitiativ for å kombinere forskning om design av digitale systemer og artefakter på kryss av faggrenser. I samarbeidet deltok forskere fra Institutt for Informatikk, Institutt for Medier og Kommunikasjon og Intermedia. Initiativet resulterte i samarbeidsprosjekter og en tverrfaglig bok om digital design.

Les mer om Digital Design@UiO på prosjektets offisielle sider.

 

Publisert 9. feb. 2011 17:09 - Sist endret 19. nov. 2012 15:01