PACE: Partnership for joint Curriculum Development and Research in Energy Informatics

Skiftet til et globalt bærekraftig lavutslippssamfunn krever en radikal økning i bruken av fornybar energi. Utviklingen går mot økt desentralisert energiproduksjon, og digitalisering av hele verdikjeden. Avansert bruk av IKT er avgjørende for å realisere dette energiskifte. Dette understrekes også i Energi21; Norges nasjonale strategi for energiforskning, som anbefaler å gi "Digitalisering og integrerte energisystemer" høyeste prioritet. I denne sammenheng står energisektoren overfor to hovedutfordringer : 1) sektoren må kunne anvende de seineste nyvinninger innen IKT, og 2) det er mangel på kandidater med den nødvendige ekspertise i grenseområdet mellom energisystemer og IKT. Dette området kaller vi energiinformatikk. Dette prosjektet, som er et samarbeid mellom forskningsgrupper ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, Det Tekniske Universitetet i Munchen (Tyskland), og Universitetet i Lille (Frankrike), er ett svar på disse utfordringene.

Om prosjektet

Energiinformatikk (EI) er et nytt interdisiplinært forskningsområde som er opptatt av digitaliseringen av hele verdikjeden i energisektoren. Det fundamentalt underliggende spørsmål i EI er hvordan vi kan utnytte "state-of-the-art" metoder, teknikker og verktøy fra IKT for å oppnå bærekraftig produksjon og bruk av (elektrisk) energi. Forskning og utdanning innen EI krever et solid fundament innen IKT og kan derfor naturlig realiseres som utvidelser av forsknings- og utdanningsprogram i informatikk.

Mål

Målet til prosjektet er å styrke forsknings- og utdanningsaktiviteter i EI ved partnerinstitusjonsene. Deres komplementære kompetanse muliggjør en forbedret produksjon av kandidater i EI (master, PhD), både kvalitativt og kvantitativt, ved å dekke et bredere aspekter av emner innen området, samt gi en mer helhetlig tilnærming til fremtidenes bærekratftige energisystemer.

Resultater

Forventede resultater i prosjektet inkluderer organsiering av PhD workshops og sommerskoler, felles veiledning av master og PhD studenter,  felles forskningsaktiviteter og -publikasjoner, felles kurs og tutorials, samt utveksling av studenter og ansatte mellom de fire partneruniversitetene. Se prosjektets engelske nettsider for mer informasjon.

Bakgrunn

Fra Universiteet i Oslo deltar energiinformatikkgruppen ved Institutt for informatikk.

Finansiering

Prosjektet støttes av INTPART som er et samarbeidsprogram mellom SIU og Forskningsrådet. Prosjektets varighet er 2019 - 2022.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsgrupper ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, Det Tekniske Universitetet i Munchen (Tyskland), og Universitetet i Lille (Frankrike). Disse gruppene utgjør kjernen innen utdanning og forskning i energiinformatikk ved deres respektive institusjoner.

Aktiviteter

Se nettside på engelsk

 

 

 

Emneord: Energiinformatikk, datavitenskap, grønn databehandling
Publisert 3. jan. 2019 12:16 - Sist endret 3. apr. 2022 12:08

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere